Kerntalentenanalyse

Met een kerntalentenanalyse krijg je antwoord op de vraag: ‘Wie ben je?’ Géén hokje waar we jouw profiel in "terugzien", géén momentopname, géén mening. Jouw unieke blauwdruk, wetenschappelijk geanalyseerd en 100% persoonlijk.

Met de kerntalentenanalyse voorkom je ingeslagen wegen, carrière paden en persoonlijke activiteiten die energie kósten, demotiveren en opbranden.


Je (her)ontdekt jezelf.

Je weet waarop je jouw keuzes mag gaan baseren.

Je weet welke vragen belangrijk voor je worden.

Je weet jezelf op waarde te schatten.

Je kan jezelf duidelijk omschrijven aan anderen.

Je kan, mét nieuw zelfinzicht, energiek vooruit!


De kerntalentenanalyse is een intensief en kortlopend traject. Binnen 2 tot 4 weken ronden we de analyse af en start jouw persoonlijke implementatie.


Het bestaat uit verschillende stappen, gesprekken en controlemomenten. Je kan kiezen uit de 'Kerntalenten Ontdekking' en de volledige 'Kerntalenten Analyse'.

Kerntalenten Vanessa Teune

Wat zijn kerntalenten?


Jouw aard (karakter/persoonlijkheid) +

Jouw potentieel (talent/'zullen kunnen' mits oefening/opleiding) +

Jouw intrinsieke motivatie (het wíllen).


We baseren de kerntalenten op wat je deed in de kindertijd.

Ieder mens heeft 23 kerntalenten, in kleine, halve of sterke mate, die op elkaar inspelen en tot in nuance aangeven wat jou écht jou maakt. 

Kerntalenten Ontdekking

Stap 1:

Coretalents Vragenlijst


We bespreken jouw doel voor het kerntalenten onderzoek. Circa 1 week voor onze afspraak, stuur ik de vragenlijst op. Het gaat om wat je hebt gedaan, niet of je er goed in was.

Duur: 30 minuten (online)

Stap 2:

Interview Kindertijd


Tijdens onze 1e afspraak neem ik een uitgebreid interview bij je af waarin we inzoomen op wat je deed als kind en vooral; wat er specifiek voor jou leuk aan was!


Duur: 2 uur (online of op locatie)

Stap 3:

Kerntalentenontdekking


Tijdens onze 2e afspraak ontvang je de basisanalyse van jouw kerntalenten mondeling aan je terug. De ontdekking is compleet. 

Duur: 1,5 uur (online of op locatie)

Kerntalenten Analyse

Stap 4:

Levensloop interview


Tijdens onze 2e afspraak nemen we jouw levensloop qua school, werk en privé samen door. Tegelijkertijd benoem ik mondeling al welke kerntalenten je hoe en wanneer al hebt benut en welke nog niet.


Duur: 1 uur (online of op locatie)

Stap 5:

Diepte analyse


Na onze afspraak maak ik de diepte analyse waarin ik alle combinaties en koppelingen maak tussen jouw specifieke kerntalenten. Dat maakt, tot in nuance, duidelijk wie je bent, wat jou drijft en hoe je jouw kerntalenten het beste kan benutten.

Stap 6:

Analyse rapport


Je ontvangt jouw persoonlijke blauwdruk in de vorm van een uitgebreide en levenslang geldige rapportage. 

Hierin vind je hoe jouw kerntalenten zich, tot in detail, verhouden tot elkaar en tot zaken als bijv. organisatie, sociabiliteit, commercialiteit.

Kerntalentenanalyse

Wat kost het?

Kerntalenten Ontdekking € 750,-

 • Stap 1 t/m 3.
 • Jouw 23 kerntalenten en de basis combinaties en onderlinge koppelingen.
 • Toelichting hoe de kerntalenten te benutten rondom jouw doel(en).
 • Schriftelijke uiteenzetting.
Kerntalenten Vanessa Teune

Kerntalenten Analyse

€ 1.100,-

 • Stap 1 t/m 6.
 • Jouw volledige kerntalenten diepte analyse inclusief alle combinaties en koppelingen.
 • Gekoppeld aan jouw levensloop én persoonlijke doelen.
 • Levenslang geldige analyserapportage.

Kerntalenten Traject

€ 1.250,-

 • Stap 1 t/m 6.
 • Levenslang geldige analyse inclusief rapportage, gekoppelt aan jouw levensloop en persoonlijke doelen.
 • Twee implementatiesessies om te evalueren en concrete handvatten te geven aan het (dagelijks) benutten van jouw kerntalenten. 
Kerntalenten Vanessa Teune

Kerntalentenanalyse

Wat levert het je op?


 • Zelfinzicht, waardoor je jezelf beter begrijpt en leert waarderen.
 • Richting, weten wat bij je past (studie/werk/privé).
 • Balans, weten hoe je in balans komt en blijft.
 • Weten wat je nodig hebt, ook van anderen.
 • Zingeving, weten wat voor jou werkelijk belangrijk is.
 • Weten hoe je energie-slurpers tegenwicht biedt.
 • Weten dat je jouw keuzes baseert op jouw persoonlijke fundament.
unsplash